Szentháromság Plébánia

Üdvözöljük a keceli Római Katolikus Plébánia honlapján

Miserend

Beltéri Templom: 2023. Okt. 1-8., Évközi 26. Vasárnap

Nap

Óra

Ünnep / Szándék

Évközi 26.

Vasárnap

9h

+ Rideg Zoltánért

10:30

Diákmise Családokért

18h

+ Sendula István, + neje, Lajkó Margit, + vejük, Hegedűs Mihály és az + szülőkért

Hétfő

 

Szent Őrzőangyalok emléknapja

 

10h

Ünnepi Szentmise Időseinkért

 

18h

 

Kedd

18h

Elhunyt Ferencért

Szerda

18h

Assisi Szent Ferenc emléknapja

Csütörtök

16:30

Jézus Szíve Család imaórája

 

18h

 

Péntek

16h

+ Benedeczki Pálné Minda Erzsébet gyászmiséje

 

17h

Hazánkért és Nemzetünkért

Szombat

8h

Rózsafüzér Királynőjének emléknapja

Évközi 27.

Vasárnap

 

SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA FŐÜNNEPE

9h

Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért

10:30

Diákmise Családjainkért

18h

+ Gutai Ferenc, + neje, Rózsa Ilona és + szüleikért

 

Újfalusi Templom: 2023. Szept. 30. – Okt. 8.

Szombat

18h

Hála a 86. születésnapért, a Családért és a megtérés kegyelméért

Évközi 26.

Vasárnap

07:30

A Hering Család élő és elhunyt tagjaiért

Kedd

8h

 

Csütörtök

8h

 

Szombat

18h

 

Évközi 27.

Vasárnap

07:30

Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért

 

Imrehegyi Templom:

Évközi 26.

Vasárnap

Okt.

1.

11h

ünnepélyes Terményáldás

Évközi 27.

Vasárnap

Okt.

8.

11h

 

 

HIRDETÉSEK:

Előre hirdetjük, hogy a jubiláns házasokat október 15-én, a vasárnap déle­lőtt 9 órai Szentmise keretei között részesítjük ünnepélyes áldásban. Kér­jük, hogy az idén kerek (25., 40., 50., 60., 65. vagy 70.) házassági évfordulót ünneplő házaspárok jelezzék részvételi szándékukat plébániai Irodánkon.

Főtisztelendő Dr. Bábel Balázs Érsek Úr megalapította a Kalocsa-Kecske­méti Főegyházmegye Szent Asztrik Imaszövetségét, melynek célja, hogy a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozó papokat és híveket összefogja. Bátorítjuk a kedves Híveket, hogy csatlakozzanak az Imaszövetséghez. Egy­házközségünk plébánosa Stefszki Ferenc káplán atyát bízta meg, hogy az Imaszövetséghez csatlakozó keceli és imrehegyi Hívek lelki vezetését, vala­mint az Imaszövetséggel kapcsolatos helyi tagfelvételi és szervezési ügyeket intézze. Az Imaszövetségbe történő hivatalos tagfelvételhez szükséges je­lentkezési lapokat Templomaink sekrestyéiben, plébániai Irodánkon, illet­ve Ferenc atyától kérhetünk.

Október 1-től újraindítjuk beltéri Templomunkban a vasárnaponként dé­lelőtt fél 11 órakor kezdődő diákmiséket, melyeket Családjainkért ajánlunk fel, és amelyekre szeretettel várunk mindenkit.

Hétfőn, október 2-án – Idősek Napja alkalmával – délelőtt 10 órakor ünnepi Szentmisét tartunk Időseinkért, melyre szeretettel várjuk a kedves Híveket.

Pénteken, nemzeti gyásznapunkhoz kapcsolódva délután 5 órakor tartunk ünnepi Szentmisét beltéri Templomunkban Hazánkért és Nemzetünkért, mely után lehetőségünk lesz csatlakozni a városi megemlékezéshez is.

Október a Rózsafüzér Hónapja: a Szentmisék előtt fél órával Rózsafüzér-i­mádsággal tiszteljük, köszöntjük a Szűzanyát és kérjük közbenjárását templo­mainkban. Szeretettel várjuk ezekre a közös imádságokra is a kedves Híveket.

© 2023 Szentháromság Plébánia

Theme by Anders Norén