Szentháromság Plébánia

Üdvözöljük a keceli Római Katolikus Plébánia honlapján

Kezdőlap

Főtisztelendő Paptestvérek, tisztelendő Diakónusok és kedves Hívek!

 

Szentatyánk, Ferenc pápa Püspöki Szinódus összehívását kezdeményezte 2023 októberére „Egy szinodális egyházért” címmel. Egy körülbelül kétéves folyamat előzi meg ennek a Szinódusnak a nyilvános üléseit, hogy az egyházmegyéknek legyen idejük és lehetőségük eljuttatni Rómába az emberek benyomásait, gondolatait és igényeit. Tehát az Egyház olyan szinódust tervez, amely befogadja és átöleli Isten egész népét. Az első, egyházmegyei szakaszban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében is azt a célt tűztük ki, hogy minél több ember véleményét, javaslatait összegyűjtsük Katolikus Egyházunk jelenéről és jövőjéről. A Szentszék által megfogalmazott témák, kérdések alapján kidolgoztunk egy saját kérdőívet, amelyet igyekszünk széles körben elérhetővé tenni. A kérdőív anonim, bár természetesen lehet névvel felvállaltan is kitölteni. Az egyszerűbb feldolgozhatóság kedvéért csak internetes változat elérhető. Mindenki kitöltheti, papok és világiak, vallásgyakorlók és nem vallásgyakorlók egyaránt. A kérdőív a www.asztrik.hu és a www.parazskozpont.hu honlapon megtalálható.

 

A kitöltött kérdőívek és a plébániáktól, intézményektől befutott összegzések alapján készül egy egyházmegyei szintézis, amit továbbítunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának. Az egyházmegyei szakasz befejezéseként 2022. április 9-én délelőtt 9 órától 14 óráig lesz Kiskunhalason egy Főegyházmegyei Szinódusi Találkozó, ahol ismertetjük az egyházmegyei szintézist és beszélgetni tudunk a javaslatokról, tanulságokról. Kérem, hogy a Paptestvérek ezen a fórumon is szíveskedjenek részt venni, illetve érdeklődő híveket elhozni, elküldeni! A Szinódus célja nem iratok gyártása, hanem maga a párbeszéd, az együtt gondolkodás, ezért kérem különösen is, hogy ezeket – természetesen amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi – szíveskedjenek megtenni!

 

            Kalocsa, 2021. november 24.

 

© 2022 Szentháromság Plébánia

Theme by Anders Norén