Szentháromság Plébánia

Üdvözöljük a keceli Római Katolikus Plébánia honlapján

Miserend

Beltéri Templom: 2024. május 19-26., Pünkösdvasárnap

Nap

Idő

Ünnep / Szándék

Pünkösd-vasárnap

9h

 

10:30

Családjainkért

18h

+ Lajkó János, + neje, Lajkó Mária, + Gubik Mi­hály, + neje, Filus Mária, a Család élő és + tagjaiért

Hétfő

9h

Szűz Mária, az Egyház Anyja
Pünkösdhétfői Ünnepi Szentmise

Kedd

17:45
18h

Lorettói Litánia a Szűzanya tiszteletére

Szerda

17:45
18h

Casciai Szent Rita emléknapja
Lorettói Litánia a Szűzanya tiszteletére

Csütörtök

18:45
19h

Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepe
Lorettói Litánia a Szűzanya tiszteletére

Péntek

13:30

+ Dubai Lászlóné Rácz Éva gyászmiséje

17:45
18h

Szűz Mária, Keresztények Segítsége
Lorettói Litánia a Szűzanya tiszteletére

Szombat

8h

 

Szent-háromság

Vasárnapja

9h

Szentháromság-templomunk Búcsúja

10:30

Családjainkért

18h

 

 

Újfalusi Templom: 2024. május 18-26., Pünkösdvasárnap

Pünkösd-vasárnap
Vigíliája

17:45
18h

Lorettói Litánia a Szűzanya tiszteletére
+ Nagyszülők, + szülők, + unokájuk és + Haszilló Mihályért

Pünkösd-vasárnap

07:30

Pünkösdvasárnapi Ünnepi Szentmise

Hétfő

8h

Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepe
Pünkösdhétfői Ünnepi Szentmise

Kedd

8h

 

Szerda

8h

Casciai Szent Rita emléknapja

 

Csütörtök

8h

Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepe

 

11h

+ Hortobágyi Ferenc Józsefné Daczi Gizella gyászmiséje

16h

+ Stenczel Ferencné Palotai Ilona gyászmiséje

Péntek

8h

Szűz Mária, Keresztények Segítsége

 

Szombat

17:45
18h

Lorettói Litánia a Szűzanya tiszteletére
+ Vancsics Mihály 40. évf., + neje, Stenczel Mária,
+ Vancsics Mária és + Borbényi Károlyért

Szentháromság
Vasárnapja

07:30

 

 

Imrehegyi Templom:

Pünkösd-vasárnap

Máj.
19.

11h

+ Tóth János, + neje, Tótyik Anna, a Család élő és + tagjaiért

Szentháromság
Vasárnapja

Máj.
26.

11h

 

 

HIRDETÉSEK:

Az állami munkaszüneti napok sorába tartozó Pünkösdhétfő a Katolikus Egyházban tanácsolt ünnep: reggel 8 órakor újfalusi Templomunkban és délelőtt 9 órakor beltéri Templomunkban tartunk ünnepi Szentmiséket. Szeretettel várjuk a kedves Híveket ezekre a Szentmisékre.

Május 23-án, csütörtökön 17 órakor beltéri Templomunkban a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Illésné Márin Éva vezette Gyer­mekénekkara és Schindler Regina zongoraművész-tanár ad koncertet.

A belépés díjtalan. Szeretettel várunk mindenkit.

A koncertre való tekintettel, csütörtökön egy órával később kezdődik beltéri Templomunkban a Szentmise (19:00 órakor) és a Lorettói Litánia is (18:45 órakor).

Jövő szerdán, május 22-én kezdődik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé­gének Keceli Csoportja kezdeményezésére a XXV. Keceli Imaháló, melynek keretében – a Ferenc pápa által 2024-re meghirdetett „Imádság Éve” alkal­mából (hosszabban) és beltéri Templomunk jövő vasárnapi búcsúünnepére ké­szülve – 100 órán keresztül legszentebb imádságunk „Legyen meg a Te akaratod!”-fohászának krisztusi lelkületével imádkozunk. Részvételi szán­dékunkat jelezhetjük a Templomainkban kihelyezett plakátokon szereplő szer­vezők felé.

Keceli Katolikus Egyházközségünk nevében őszinte elismerésünket fejez­zük ki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Keceli Csoportjának vezetői és tagsága felé, hogy 25. alkalommal is megrendezésre kerülhet ez a nemes és példaértékű kezdeményezés, mely Városunk lelki fejlődését és javát szolgálja.

Május hónapban beltéri Templomunkban az esti Szentmisék előtt hétfőtőlpéntekig 17:45 órai kezdettel imádkozzuk a Lorettói Litániát a Szűzanya tiszteletére. Újfalusi Templomunkban pedig a szombat esti Szentmise előtt 17:45 órai kezdettel imádkozzuk a Lorettói Litániát a Szűzanya tiszteletére.

Május 1. és június 19. között szerda esténként beltéri Templomunkban az esti Szentmiséket gitáros zenei szolgálattal végezzük a 18 órától 20 óráig tar­tó Alpha-kurzus alkalmai keretében, melyre szeretettel várjuk a kedves Híve­ket. A kurzussal kapcsolatos információs plakátokat és szórólapokat kihelyez­tük Templomainkban.

© 2024 Szentháromság Plébánia

Theme by Anders Norén