Szentháromság Plébánia

Üdvözöljük a keceli Római Katolikus Plébánia honlapján

Imák

IMA A JÁRVÁNY IDEJÉN

Testvéreink! Napjainkban népünk, de az egész emberiség is megtapasztalja törékenységét, tehetetlenségét egy fertőző ragállyal szemben. Beláthatatlan következményei lehetnek e járványnak az élet minden területén. Emberek haltak meg ezerszámra, leállnak az eddig oly természetesnek vett utazások, a gazdasági élet pedig ezután indul erőteljesebb hanyatlásnak. Mi Isten népe beleolvadunk az emberiség szövetébe. Nem függetleníthetjük magunkat a történésektől. Nekünk is vannak félelmeink, aggodalmaink. Most amikor beléptünk egy sötétebb periódusába az emberiség történetének, mindennél erősebb reménnyel forduljunk Isten felé, mert Ő az élet Istene és csak Benne bizakodhatunk.
Urunk! E járvány megmutatta, hogy nincs különbség ember és ember között. Törékeny és törhető nádszálként rángatnak az események. Ez a felismerés vezessen el mindenkit, hívőt és nem hívőt annak megértésére, hogy eggyé váltunk a bajban, mert egyformán veszélyeztetettek vagyunk. Kár hogy egy ilyen esemény tudatosítja bennünk a tényt, hogy testvérek vagyunk. Nyissuk meg szívünket a másik, egymás felé és közös erővel tegyünk meg mindent azért, hogy mihamarabb túljussunk e válságon.
Káin kérdezte annak idején : „Hát őrzője vagyok testvéremnek?” Te Urunk nem hagytál kétséget afelől, hogy IGEN őrzője vagyok felebarátomnak, hogy felelős vagyok embertestvéremért. Ez a felelősség vezessen mindnyájunkat, hogy a különböző tisztasági, egészségügyi, vagy akár karantén intézkedéseket megértsük, megcselekedjük. A szolidaritás érzése vezessen, hogy ha nehezebb napok jönnek segítsük idős, vagy elhagyatott testvéreinket.

Add urunk, hogy a mostani nehéz napokban fedezzük fel az imádság erejét és hasznát. Fedezzük fel, hogy a Te igéd lámpásként ragyog előttünk a legnagyobb sötétségben is. Ez az esemény szolgálja hitünk megerősödését, imaéletünk fellendülését. Fedezzük fel a Szentírásban, a Te igédben rejlő erőt. És annak tudatában éljük meg ezeket a heteket, s talán hónapokat, hogy Te aki népével vándorló Isten vagy, most is velünk vagy. Hogy most sem hagytál el minket.
Minden vészterhes időben vannak olyan testvéreink, akik a frontvonalban, a nehézségek sűrűjében dolgoznak, küzdenek. Különösen is kérünk téged az egészségügyben dolgozó testvéreinkért, hogy erős lélekkel álljanak helyt. Sokszorozd meg erejüket, figyelmüket és türelmüket és oltalmazd egészségüket. A rendőrség a polgári védelem és más aktív résztvevőit a járvány elhárításának szintén oltalmazd és lelkesítsd. Érezzék népünk szeretetét, háláját és támogatását minden egyes napon.
Népünk vezetőiért is könyörgünk urunk. Nehéz, olykor fájdalmas döntéseket kell meghozniuk. Nagy a felelősség és a nyomás rajtuk. Segítsd őket hogy legjobb tudásuk szerint mindent megtegyenek értünk. Adj nekik találékony szívet, hogy meglássanak minden lehetőséget és éljenek is velük, amelyekkel népünk egészségét megőrzik, a járvány elharapózását megállítják és a gazdasági károkat mérséklik. Érezzék mindig, hogy a nép támogatja őket munkájukban.
Az ördög nem alszik, tartja a régi mondás. Hazug szavai, aljas tettei mindig és mindent megmérgeznek. Kérünk, Urunk, némítsd el a rémhírterjesztőket, az okoskodókat, azokat akik politikai tőkét akarnak kovácsolni e nehézségekből. Fékezd meg azokat, akik tisztességtelen haszonra akarnak szert tenni mások félelmeit és nyomorát kihasználva. Ne hagyj teret a gonosznak. Te munkálkodj és küzdj értünk.
Hallgasd meg Urunk néped könyörgő imáját. Növeld hitünket, erősítsd reményünket és tökéletesítsd szeretetünket. Krisztus a mi Urunk által. Ámen!

Miatyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

Üdvözlégy Mária (angyali üdvözlet)
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Most segíts meg, Mária (imádság a Mindenkor Segítő Szűz Máriához.)
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

Szent Mihály ima
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Imádság a szentmise végén
Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy ezen szentmisén részt vehettem, s legyen előtted kedves részvételem, szolgáljon nekem és mindazoknak, kikkel itt jelen voltam a lelkünk javára. Add, Uram, hogy a kapott kegyelemeket felhasználva s hibáimat elhagyva neked minél tetszőbb életet éljek. Óvj meg, Uram, minden bajtól, különösen a halálos bűntől. Áldj meg utoljára a teljes Szentháromság nevében.
Ámen

Loyolai Szent Ignác felajánló imája
Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül. Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd. Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.

© 2024 Szentháromság Plébánia

Theme by Anders Norén